Μόνο
€65
 • 10000 emails
 • Απεριόριστες λίστες παραληπτών
 • Απεριόριστοι παραλήπτες
 • Πλήρη Στατιστικά
 • Αυτόματες απαντήσεις
 • Φόρμα εγγραφής
 • Εισαγωγή επαφών
 • Υποστήριξη μέσω email
 • Έτοιμα templates
 • Spam test
 • Προγραμματισμένες αποστολές
 • Δημιουργία ερευνών
 • One-time setup: 30€ + ΦΠΑ
Μόνο
€180
 • 30000 emails
 • Απεριόριστες λίστες παραληπτών
 • Απεριόριστοι παραλήπτες
 • Πλήρη Στατιστικά
 • Αυτόματες απαντήσεις
 • Φόρμα εγγραφής
 • Εισαγωγή επαφών
 • Υποστήριξη μέσω email
 • Έτοιμα templates
 • Spam test
 • Προγραμματισμένες αποστολές
 • Δημιουργία ερευνών
 • One-time setup: ΔΩΡΕΑΝ
Μόνο
€240
 • 50000 emails
 • Απεριόριστες λίστες παραληπτών
 • Απεριόριστοι παραλήπτες
 • Πλήρη Στατιστικά
 • Αυτόματες απαντήσεις
 • Φόρμα εγγραφής
 • Εισαγωγή επαφών
 • Υποστήριξη μέσω email
 • Έτοιμα templates
 • Spam test
 • Προγραμματισμένες αποστολές
 • Δημιουργία ερευνών
 • One-time setup: ΔΩΡΕΑΝ