Μόνο
€25/μήνα +ΦΠΑ
 • 5000 emails / μήνα
 • Απεριόριστες λίστες παραληπτών
 • Απεριόριστοι παραλήπτες
 • Πλήρη Στατιστικά
 • Αυτόματες απαντήσεις
 • Φόρμα εγγραφής
 • Εισαγωγή επαφών
 • Υποστήριξη μέσω email
 • Έτοιμα templates
 • Spam test
 • Προγραμματισμένες αποστολές
 • Δημιουργία ερευνών
 • One-time setup: 25€ + ΦΠΑ
Μόνο
€40/μήνα +ΦΠΑ
 • 10000 emails / μήνα
 • Απεριόριστες λίστες παραληπτών
 • Απεριόριστοι παραλήπτες
 • Πλήρη Στατιστικά
 • Αυτόματες απαντήσεις
 • Φόρμα εγγραφής
 • Εισαγωγή επαφών
 • Υποστήριξη μέσω email
 • Έτοιμα templates
 • Spam test
 • Προγραμματισμένες αποστολές
 • Δημιουργία ερευνών
 • One-time setup: ΔΩΡΕΑΝ
Μόνο
€70/μήνα +ΦΠΑ
 • 20000 emails / μήνα
 • Απεριόριστες λίστες παραληπτών
 • Απεριόριστοι παραλήπτες
 • Πλήρη Στατιστικά
 • Αυτόματες απαντήσεις
 • Φόρμα εγγραφής
 • Εισαγωγή επαφών
 • Υποστήριξη μέσω email
 • Έτοιμα templates
 • Spam test
 • Προγραμματισμένες αποστολές
 • Δημιουργία ερευνών
 • One-time setup: ΔΩΡΕΑΝ