Διασφαλείστε ότι όλες οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αναμεταδώσει το email είναι "Double Opt-In" διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Άλλοι όροι για το "Double Opt-In" είναι: "Επιβεβαιώθηκε Opt-In" ή "Col" και "Double Opt-In Επιβεβαιώθηκε Opt-In".

 “Double Opt-In ή “Confirmed Opt-In” Defined:

•             Λαμβάνει την ηλεκτρονική διεύθυνση που θα συμπεριληφθεί στην λίστα

•             Θα αποκλειστεί ή θα παγώσει μια ηλεκτρονική διεύθυνση ( δεν θα μπει στο συγκεκριμένο mailing list)

•             Η ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία έχει αποκλειστεί, μπορεί να λάβει μεμονωμένα  email , όπου με την βοήθεια του κατόχου, θα ενημερώνεται αν δέχεται την πλήρη επικοινωνία των όσων λαμβάνει. Η έγκριση θα γίνεται μέσω ενός link όπου πατώντας επάνω θα δηλώνεται η “υπογραφή του” και η βεβαίωση αποδοχής.

•             Εάν και μόνο εάν , ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαιώσει την αποδοχή, μπορεί να προστεθεί στην λίστα.