Διασφαλίζετε την όποα χρήση κάνετε μέσω του προγράματος έτσι ώστε να μην περιλαμβάνει ή δείχνει οποιαδήποτε πληροφορία ή περιεχόμενο που έχει αναφορές ή links σε:   

•  ψεύτικες, παραπλανητικές, μη ακριβείς ή πληροφορίες που εξαπατούν
•   παραβάσεις ή καταχρήσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου
•    ιούς ή ρουτίνες προγραμματισμού που προορίζονται για ζημιές, εξαπατούν ή να απαλλοτριώσουν οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή πληροφορίες
•   hacking, πειρατεία λογισμικού, spyware, την επιτήρηση, την παρακολούθηση άλλου εξοπλισμούή κοινής χρήσης παράνομων αρχείων
•    αλκοολούχα ποτά, φαρμακευτικά προϊόντα, είδη καπνού, παράνομες ναρκωτικές ουσίες
•   επικίνδυνα υλικά ή επικίνδυνες ουσίες
•    ή πληροφορίες - περιεχόμενο που κρίνεται ακατάλληλο για την  Social-Mail ή επιζήμιες για τη φήμη της Innotech ή θυγατρικές, τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους χρήστες του.

Επιπλέον, δεν επιτρέπουμε το εμπορικό περιεχόμενο σε email ή μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :

•  multi-level marketing
•  Θυγατρικό marketing
•  Δουλειά που γίνεται από το σπίτι, για απολαβή χρημάτων online κ.α.
•  Μη αδειοδοτημένα casino ή άλλα online τυχερά παιχνίδια
•  Διεθνές συνάλλαγμα σε προγράμματα ή software (FOREX)
•  Λογισμικό εμπορικών συναλλαγών
•  Υπηρεσίες καταλόγου πώλησης

Δεν επιτρέπετε η αποστολή SMSmessages μέσα από το προϊόν Social Email's SMS API:

•    Μη επιθυμητά Μηνύματα
•    Mass Marketing or Bulk Messages
•    Μηνύματα παρενοχλητικού ενδιαφέροντος  ή καταχρηστικά
•    Επείγουσα Υπηρεσία Επικοινωνίας (μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπρόσθετα, αλλά όχι να αντικαταστήσει την επικοινωνία)
•    Απάτης, δόλου ή ευαίσθητου περιεχομένου
•    Πορνογραφικό ή ακατάλληλο υλικό

Συμβουλές για σωστές αποστολές

Αν θέλετε να στείλετε μια εκστρατεία newsletter εξασφαλίστε τον σωστό τρόπο   ακολουθώντας τους εξής κανόνες:
1. Μην χρησιμοποιείτε παραπλανητικές γραμμές θέματος. Η γραμμή θέματος θα πρέπει να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το περιεχόμενο του μηνύματος.
2. Προσδιορίστε το μήνυμα ως διαφήμιση. Ο νόμος σας δίνει πολλά περιθώρια για το πώς να το κάνετε αυτό, αλλά θα πρέπει να προκύπτει κατά τρόπο σαφή και είναι εμφανές ότι το μήνυμά σας είναι μια διαφήμιση.

3.Το μήνυμά σας πρέπει να περιλαμβάνει την έγκυρη φυσική ταχυδρομική σας διεύθυνση. Αυτό μπορεί να είναι η τρέχουσα διεύθυνση στην οποία υπάγεται η ταχυδρομική σας οδό, μια ταχυδρομική θυρίδα που έχετε δηλώσει με την ταχυδρομική υπηρεσία σας, ή σε μια ιδιωτική θυρίδα έχετε εγγραφεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.
4. Συμπεριλάβετε ένα εύκολο στη χρήση newsletters, έτσι ώστε με ένα κλικ να διαγράφετε ο σύνδεσμος. Το μήνυμά σας πρέπει να περιλαμβάνει μια σαφή και εμφανή εξήγηση για το πώς ο παραλήπτης μπορεί να επιλέξει να πάρει email από εσάς στο μέλλον.